CDA: Appèl

Afbeelding bij 'Online gesprek op woensdag 14 april 2021: vergrijzing, een Europese en gemeentelijke benadering'

Online gesprek op woensdag 14 april 2021: vergrijzing, een Europese en gemeentelijke benadering

Europa vergrijst snel, met grote gevolgen voor de Europese maatschappij en economie. Om daarmee om te gaan bepleit de Commissie een “levensloopbenadering” in het groenboek over Vergrijzing.

Een mooi moment om in gesprek te gaan met Europarlementariër Toine Manders en CDA-wethouders met portefeuille vergrijzing of ouderenbeleid. Prof. dr. David van Bodegom zal ons, als start van het gesprek, meenemen in de kansen die vergrijzing biedt.

U bent voor dit gesprek van harte uitgenodigd.

Centraal staan twee vragen:

  1. welke ideeën wilt u Toine Manders meegeven in het debat over dit groenboek en de benadering van vergrijzing?
  2. welke effecten heeft vergrijzing op allerlei beleidsterreinen zoals sociaal domein, maar ook woonbeleid, inrichting openbare ruimte, infrastructuur, voorzieningenniveau, enz, en welke goede voorbeelden zijn er op lokaal niveau te vinden om met vergrijzing om te gaan?

Praktisch

  • Datum: woensdag 14 april 2021
  • Tijd: 16.00 - 17.30 uur.
  • Opgeven is nodig, en kan via deze link.

Programma

16.00 uur Opening door Simon Geleijnse en Jan Dirk van der Borg

16.05 uur Toine Manders, CDA Europarlementariër

16.10 uur Prof. dr. David van Bodegom, Leyden Academy, over de vraag: welke kansen biedt vergrijzing en hoe kan beleid over vergrijzing en gezonde levensstijl daar een positieve bijdrage aan leveren?

16.30 uur Panelgesprek over vergrijzing en beleid op lokaal en Europees niveau.

17.15 uur Einde